O projektu

Praga Jagellonica 1471 se zabývá rekonstrukcí jednotky městské hotovosti okolo roku 1471, tedy roku nástupu rodu Jagellonců na český trůn.

Projekt vznikl v roce 2016 a jeho hlavním cílem je vyobrazení historicky věrné výbavy a výstroje a její prezentace především na akcích oživené historie. K tomu účelu se věnujeme studiu soudobých uměleckých děl, archeologických nálezů a vycházíme i z našich praktických zkušeností.